Przyciemnianie

Zajmujemy si? przyciemnianiem szyb samochodowych jak i okien i wiytryn w obiektach budowlanych.

W naszej ofercie znajdziecie pa?stwo bardzo du?y wachlarz typw, barwy , stopnia przyciemnienia rodzajw folii ktre pozwol? na uzyskanie finalnego efektu jakiego Pa?stwo oczekuj?.

Folie samochodowe funkcjonuj? rwnie? pod nazw? auto folie. S?u?? do przyciemniania szyb samochodowych i s? to folie okienne z w?a?ciwo?ciami przeciws?onecznymi, redukuj?ce rwnie? promienie s?oneczne podczerwone IR czyli ciep?o.

Stosowane w samochodach z klimatyzacj? poprawiaj? jej skuteczno??;

Wyst?puj? w najmodniejszych odcieniach;

Daj? komfort jazdy nigdy wi?cej zm?czonych oczu podczas podr?y;

Dzia?aj? one jak bariera, redukuj?c 99% promieni UV, chroni? ciebie i twj samochd przed niszcz?cym dzia?aniem promieni s?onecznych, chroni? przed odbarwianiem i niszczeniem tapicerki;

podnosz? walory estetyczne samochodu;

zapewniaj? komfort, elegancj? ochron?

szyba robi si? bezpieczna w przypadku Zbica od?amki szk?a przyklejone s? do folii nie rozpryskuj? si? po aucie rani?c kierowc? i pasa?erw

Najcze?ciej zadawane pytania:

Czy mo?na zgodnie z prawem nakleja? folie na szybach samochodowych?

Tak!Je?li folia posiada atest Instytutu Szk?a i Ceramiki ( ISiC), a monta?ysta posiada homologacj? ISiC.

Czy folia mo?e by? montowana wszystkich szybach w samochodzie?

Tak! Na wszystkie szyby za plecami kierowcy mo?na nakleja? dowolnie ciemn? foli?, pod warunkiem, ?e ma homologacj? i Instytutu Szk?a i Ceramiki.
Natomiast, zgodnie z prawem szyby boczne przednie mog? by? przyciemnione tylko do 30%. W wi?kszo?ci nowych aut szyby s? ju? przyciemnione fabrycznie na kolor zielony i dodatkowe naklejenie folii na szyby przednie boczne spowoduje przekroczenie dopuszczalnego przyciemnienia.

Czy folia rysuje ci? podczas normalnego u?ytkowania?

Nie, je?li folia ma warstw? przeciwko zarysowaniom (HC hard coating). Wszystkie nasze folie okienne posiadaj? warstw? HC.

Jak zachowuje si? ogrzewanie tylnej szyby?

Folia nie wp?ywa w ?adnym stopniu na ogrzewanie tylnej szyby.

www.forumsamochodowe.pl/

 

Partnerzy

 • Kenwood
 • Alpine
 • RockfordFosgate
 • Hifonics
 • Hertz
 • Magnat
 • Mac Audio
 • President
 • Midland
 • Parrot
 • Nokia
 • Motorola